Bestuur

Functie Contactpersoon Telefoon Email
Voorzitter Vacant -
Secretaris Sandra Heuvink - secretaris@handbalheeten.nl
Penningmeester Lian Voorhorst-Aarnink - lian@voorhorst.eu
Wedstrijdsecretariaat Esther Koggel - wedstrijdsecretariaathvheeten@hotmail.com
Voorzitter Organisatorische Zaken Vacant - -