Veilig sportklimaat

Grensoverschrijdend gedrag

Een belangrijk speerpunt binnen onze vereniging is het creëren van een veilig handbalklimaat voor jong en oud. Een veilige sportomgeving betekent dat niemand in aanraking komt met grensoverschrijdend gedrag. Hiermee worden alle vormen van gedrag bedoeld die door een persoon die het ondergaat als ongewenst worden ervaren. Als vereniging streven we naar een veilige sportomgeving voor iedereen. We vinden het daarom belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de vereniging zich bewust is van de gedragsregels zoals deze zijn opgesteld door het NOC*NSF. Deze gedragsregels via de link hieronder te vinden.

 

Hulp nodig?

Grensoverschrijdend gedrag kan impact hebben op iemand en het is belangrijk om er niet mee te blijven lopen als het je overkomt. Heb je iets meegemaakt, probeer erover te praten met iemand die je vertrouwt. Dit kan een vader of moeder zijn of misschien een leraar of lerares. Mocht je liever met iemand anders praten, dan kan dit met onze vertrouwenscontactpersoon.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Onze vertrouwenscontactpersoon is Evelien. Zij is bereikbaar op onderstaand mailadres. Je hoeft niet perse jouw vraag of verhaal in de email zetten. Alleen telefoonnummer is ook voldoende (dit mag ook anoniem). Dan belt ze je zo spoedig mogelijk terug.

Evelien is bereikbaar op het volgende emailadres: VCP@handbalheeten.nl

Mocht je liever met iemand praten die niet verbonden is aan de vereniging, dan kun je bellen of e-mailen met het Vertrouwenspunt sport:

Telefoon: 0900-2025590 (maandag t/m vrijdag van 08.00 -22.00, zaterdag van 12.00 - 16.00)

Email: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

 

Meer informatie

Meer informatie voor jongeren is te vinden op:

http://nocnsf/nl/grensoverschrijdend-gedrag/info-voor-jongeren