Richtlijnen Medische Begeleiding

 

Leden van onze vereniging kunnen een beroep doen op de medische begeleiding wanneer
men een blessure heeft opgelopen. 
Hiervoor is Jan Tepperik ( 06–27495340 ) beschikbaar.

Hiervoor gelden de volgende regels:

Voor elke behandeling dient ten minste één dag te voren een afspraak te zijn gemaakt met Jan. 

Als een speler behandeld moet worden vóór een wedstrijd, dan dit vroegtijdig melden bij Jan. Als er zich in het weekend een blessure voordoet dan dit ook zo spoedig mogelijk melden.
Het tijdig melden van een blessure is voor de betreffende speler van groot belang, beoordeling/behandeling vanaf het ontstaan van de blessure bepaalt in grote mate de terugkeer van de speler op de speelvloer.
De teamleiding en de trainers hebben hierin ook een belangrijke rol, zij zijn veelal direct betrokken en kunnen de speler opdragen om met Jan contact op te nemen als er een blessure is ontstaan.

Voor de jeugdleden geldt dat blessures bij de teamleiding gemeld moeten worden, de teamleiding neemt dan zo spoedig mogelijk contact op met Jan.

 

De speler dient zich bij een blessure te allen tijde te houden aan het advies van de medische staf.
Dit betekent dat er bij een blessure aangepast getraind zal worden. Richtlijnen worden door Jan verstrekt. Het moge duidelijk zijn dat een goede communicatie tussen speler, teamleiding en de medische staf een must is.


Alleen de medische staf bepaalt of een speler weer mag trainen en wedstrijden mag spelen, De medische staf geeft aan hoe de opbouw van spelen moet zijn als de speler weer wedstrijden mag spelen.


Bij eventuele langdurige blessures zal de medische begeleiding de speler doorsturen naar een fysiotherapeut of sportarts. De speler dient wel zijn/haar verzekeringspasje mee te nemen.


Belangrijk is ook dat de geblesseerde speler een terugkoppeling maakt naar de medische begeleiding als deze is doorverwezen naar bijvoorbeeld een specialist.