Tucht rechtzaken

 

Diskwalificatie

Bij de volgende diskwalificaties, gegeven rode kaart door de scheidsrechter, volgt er een tuchtrechtelijke behandeling. 
(In principe altijd als de scheidsrechter een vermelding maakt op de achterzijde van het wedstrijdformulier)

  • Belediging, door woord en/of gebaar van een ander persoon.
  • Revanche nemen na een overtreding van een ander, in een reflex naslaan.
  • Een gewelddadigheid door een speler buiten de speeltijd.
  • Een gewelddadigheid door een teamofficial.
  • Spugen, persoon wordt niet geraakt.
 

Staken

:TEAMS MOGEN EEN WEDSTRIJD NOOIT STAKEN

Het recht om te staken is alleen voorbehouden aan de scheidsrechter, deze dient wel alle middelen te gebruiken om de wedstrijd uit te kunnen laten spelen.

Als er zich zaken voordoen als hiervoor omschreven, en de scheidsrechter(s) maken notities op de achterzijde van het wedstrijdformulier, dan is er in principe sprake van een tuchtrechtelijke behandeling.
De 1e teamofficial is verplicht het wedstrijdformulier te ondertekenen.
(handtekening voor gezien, niet voor akkoord).
Om een correcte rapportage te maken voor de tuchtcommissie dienen onderstaande gegevens overgenomen te worden van het wedstrijdformulier;

ACHTERZIJDE WEDSTRIJDFORMULIER:

wedstrijd afgelast wegens ........
wedstrijd gestaakt na ........, minuten in de ........helft,
wegens ........
standen bij staken .....-..... in het voordeel van ........

diskwalificatie, rug nr ........naam ........ reg.nr ........ wegens ........
definitieve uitsluiting, rug nr ..... naam ........ reg.nr ........ wegens gewelddadigheid.

Bijzonderheden geen/wel
.............................................................. .
.............................................................. .
.............................................................. .
Handtekening 1e teamofficial ........

VOORZIJDE WEDSTRIJDFORMULIER:

volledige wedstrijdgegevens
wedstrijdnummer
namen van de scheidsrechter(s)

 

Al deze gegevens doorgeven aan:
Henny Schrijver 
0572-382101 
hennyschrijver@hotmail.com

Hier volgen de proceskosten en/of boetes in het geval spelers/officials of teams in staat van beschuldiging gesteld worden door de tuchtcommissie van het N.H.V.

  • Bij diskwalificaties of een definitieve uitsluiting, € 75 proceskosten, B jeugd € 40.
  • Bij schuld door staken, boete van minimaal € 90 en € 80 proceskosten.
  • Indien de (terechte)staking van een wedstrijd het gevolg is van wangedrag van een team dan is de minimale boete € 150 en € 80 proceskosten.
  • Plegen van valsheid in geschrift, minimaal € 250 en € 80 proceskosten.
  • Niet opkomen voor een wedstrijd, een boete van € 100 en € 80 proceskosten.

 

Spelers/officials of teams die in staat van beschuldiging zijn gesteld door de tuchtcommissie vanwege ongeoorloofde gedragingen zijn daar zelf verantwoordelijk voor. De opgelegde boete en/of proceskosten zijn dan ook voor eigen rekening. Als bij een gestaakte wedstrijd het team van Plus Severijn Heeten schuldig wordt verklaard dan zijn de boete en de proceskosten voor rekening van het betreffende team.