Tuchtzaken

 
 

Wat is tuchtrechtspraak?
Tuchtrechtspraak betreft de bestraffing van overtredingen in verenigingsverband. Het NHV is een vereniging. Van een overtreding is sprake wanneer gehandeld wordt in strijd met de Statuten, reglementen of een besluit van het NHV en soms ook van de desbetreffende internationale sportbonden EHF en IHF. Daarnaast kan er sprake zijn van een overtreding wanneer een lid de belangen van het NHV schaadt of zich tegenover een medelid niet gedraagt zoals deze zich dient te gedragen. Het verenigingsrecht biedt het NHV de mogelijkheid om overtredingen te bestraffen en speciale commissies hiermee te belasten. In dit geval: de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het NHV. De tuchtrechtspraak gebeurt volgens het Tuchtreglement van het NHV, dat is vastgesteld door de algemene ledenvergadering (bondsvergadering) van het NHV>

 

Op wie is de tuchtrechtspraak van het NHV van toepassing?
De tuchtrechtspraak is van toepassing op alle leden van het NHV. Ieder lid van het NHV kan bij een overtreding met de tuchtrechtspraak van het NHV te maken krijgen. Hetzij als aangever van een overtreding, hetzij als betrokkene tegen wie aangifte is gedaan, maar wellicht ook als getuige of als deskundige.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.handbal.nl/tuchtzaken/

Spelers/officials of teams die in staat van beschuldiging zijn gesteld door de tuchtcommissie vanwege ongeoorloofde gedragingen zijn daar zelf verantwoordelijk voor. De opgelegde boete en/of proceskosten zijn dan ook voor eigen rekening. Als bij een gestaakte wedstrijd het team van Plus Severijn Heeten schuldig wordt verklaard dan zijn de boete en de proceskosten voor rekening van het betreffende team.